DOKUMENTI

1.  STATUT – 


2.  UVJETI ZA PRIJEM U HAS – 


3.  PROPISNIK O RANGIRANJU AIKIDO TRENERA – 


4.  HAS PRISTUPNICA – 


5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2015 – 


6. LICENCIRANI TRENERI HAS-a ZA 2016 – 


7. GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016 –