HAS – REGISTAR YUDANSHA

Hrvatski Aikido Savez je od svog osnutka do početka 2017.godine objedinio aikikai diplome u
svoj registar. Do sada Savez broji 74 majstorske diplome ( yudansha).
Od toga aktivnih članova majstora ima 58.

 

Registar aktivnih YUDANSHA Hrvatskog aikido saveza –