Nerangirana lista sportaša za upis u I. razred srednje škole

Objavljena je Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023.

 

HRVATSKI AIKIDO SAVEZ :  nerangirana lista športaša za upis u I.razred srednje škole (lista)

Na listi se ne nalazi niti jedan član Hrvatskog Aikido Saveza, već prijave onako kako su upisane.