Međunarodni HAS aikido susret, Split-09.10.12.2017

Međunarodni aikido susret  održat će se u Splitu od 09. do 10. prosinca 2017. godine. Seminar će voditi Tehnička komisija Hrvatskog aikido saveza.

Osim tehničkog dijela za članove HAS-a, održati će se i trening za licencirane trenere HAS-a, polaznike prve generacije trenera aikida na izobrazbi pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, ispiti za majstorska zvanja u aikidu ( ispiti za DAN rangove), te redovna godinja Skupština Hrvatskog aikido saveza.

HAS_12_2017_Split