HAS

Hrvatski Aikido Savez priznat je kao jedini nacionalni aikido savez od Hrvatskog Olimpijskog Odbora. 


Krovna svjetska aikikai organizacija, Hombu Dojo, Tokyo, Japan,  priznala je Hrvatski Aikido Savez . [ Dokument o primanju ]  


Hrvatski aikido savez je punopravni član Svjetskog aikido saveza (International aikido federation). [ Dokument o primanju ] 

Hrvatski aikido savez je punopravni član Europskog aikido saveza (European aikido federation).

OSOBNA KARTA SAVEZA

Stil:

Aikikai

Sjedište:

Poljička 39, 21000 SPLIT 

E-mail:

info@hrvatskiaikidosavez.hr

OIB:

48284676938

IBAN:

HR87 23600001101295288


Predsjedništvo Hrvatskog aikido saveza

Predsjednik:

Tonči Tadić, Dr.sci.

e-mail: tonci.tadic@hrvatskiaikidosavez.hr

Dopredsjednik:

Jakša Alfirević, Mr.E.E.

e-mail: jaksa.alfirevic@hrvatskiaikidosavez.hr

Dopredsjednik:

Robert Malić

e-mail: robert.malic@hrvatskiaikidosavez.hr

Dopredsjednik:

Ivan Zafranović

e-mail: ivan.zafranovic@hrvatskiaikidosavez.hr

Tajnik:

Goran Škugor, Mr.E.E.

e-mail: goran.skugor@hrvatskiaikidosavez.hr


Povjerenik za trenere HAS-a

Boris Dugonjić, Mr.cin.

e-mail: boris.dugonjic@hrvatskiaikidosavez.hr

Nadzorni odbor

  1. Dean Marušić, Mr.E.E., predsjednik
  2. Sandra Vlastelica, Mr.iur., Mag. forens, član
  3. Vladimir Batarelo, Mr.iur., član

Arbitražna komisija

  1. Davor Lichwa, predsjednik
  2. Predrag Prevolšek, član
  3. Melita Ljilja, član

Povjerenica za žene u sportu

Sanja Belan, Mr.iur.

Povjerenik za zdravlje sportaša i antidoping

Dr.med. Bruno Luetić, spec. ortoped

Pravni savjetnik HAS-a

Vladimir Batarelo, odvjetnik