WORLD COMBAT GAMES 2023

International aikido federation (IAF) izabrala je  i Hrvatski aikido savez da predstavi aikido vještinu na World Combat Games 2023. u Riyadhu, Saudi Arabia.

Poziv IAF-a upućen je određenom broju njenih članica, te je ovim pozivom kao i prošlogodišnjim za World Games – USA, ponovno potvrđena tehnička kvaliteta  HAS-a i hrvatskih nosioca majstorskih zvanja u aikidu.

Član kluba  “Aikido-Gen Ki”, Kaštel Sućurac, DAVOR LICHWA, kao jedini predstavnik  Hrvatskog aikido saveza, pod pokroviteljstvom HOO-a, predstavlja Hrvatsku na World Combat Games 2023. u Riyadhu, Saudi Arabia.

 Želimo mu uspješan nastup i sretan povratak kući.