Kagamibiraki_2017

Aikikai Hombu Dojo, Tokyo, Japan and Doshu Moriteru Ueshiba,

the Kagamibiraki ceremony in 2017, promoted the members of the 
Technical Commission Croatian Aikido Federation and coaches of CAF 
to higher aikido master levels as follows:

- ROBERT MALIĆ, 5.DAN aikikai
- PREDRAG JUKIĆ,5.DAN aikikai

 

Congratulations to our members and coaches at this high recognition 
from Hombu Dojo and Doshu!

KAGAMIBIRAKI_2017

Aikikai Hombu Dojo, Tokyo, Japan i Doshu Moriteru Ueshiba,

na Kagamibiraki ceremoniji 2017. godine, promovirali su članove Tehničke komisije Hrvatskog aikido saveza i trenere HAS-a u viša majstorska zvanja aikida i to :

 

 

   
ROBERT MALIĆ, 5.DAN aikikai PREDRAG JUKIĆ, 5.DAN aikikai

 

Čestitamo našim članovima i trenerima na ovom visokom priznanju od Hombu Dojo-a i Doshua !

 

Ovo je ujedno i još jedno priznanje kontinuiranog i kvalitetnog rada Hrvatskog aikido saveza kao jedinog priznatog Nacionalnog aikido saveza u Republici Hrvatskoj, te potvrda priznanja krovne svjetske aikikai organizacije pod Hombu Dojo-om i International aikido federation.